Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: Công ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Tin Học Big Ben

- Điện thoại: 04- 3747210 - 0904974335

- Email: bbcomputer2020@gmail.com

- Thời gian làm việc: 8h00 - 18h00 ( Thứ 2 - thứ 7)

(Xem trên bản đồ)